Möt försommaren på norra Omberg

Kulturhistorisk och naturguidning


Card image cap


VÄSTERLÖSA 201, 592 93 Borghamn, Schweden

Ekoparkparkering, Brottsledet, Borghamn
1h 30 min

Standard: 120 SEK


History, Nature

Brottsledet, Steneborg, Marsabäcken, Marsasläpan, Getaryggen, Björkens lycka, Gretas trädgård, Borg, Drottning Ommas Borg Kultur- och naturvandring till norra Ombergs okända miljöer mellan Marsafällan och f.d. Långebergsvägen. Innan och under djurgårdsepoken t.o.m. mitten av 1900-talet fanns här bosättningar, odlingar och ängar. Vilka lämningar finns? Hur har huset Borg hamnat på sin märklig plats? Ta med stadiga skor.


Select an occasion from the list. If there is no spot that fit you, feel free to send a request


lör 3 juni kl. 14:30

Free spots: 12