Medeltidens Arboga med arkeologens ögon, Erica Strengbom


Card image cap


Rådhuset, Arboga

Rådhuset, Rådhusets fullmäktigesal
60 min

Vuxen : 90 SEK

Medlem i Arboga Medeltidsförening: 45 SEK

Barn 0-15 år: Free


Arkeologi

I samband med utbyte av VA-ledningar i Storgatan pågår en arkeologisk schaktningsövervakning som resulterat i gatans medeltida beläggningar i form av stenläggningar, kavelbroar och rustbäddar med spännande fynd. Arkeologen Erica Strengbom jobbar på Arkeologguppen i Örebro och har sedan sommaren 2021 följt schaktningsarbetet längs Storgatan och berättar om de välbevarade gatunivåerna och fynden från det äldsta Arboga.


No occasions planned for this tour. If you have a request, please contact the organizer.