Medeltidens Arboga med arkeologens ögon, Erica Strengbom


PreviousNext

Rådhuset, Arboga

Rådhuset, Rådhusets fullmäktigesal
60 min
1 - 60

Vuxen : 90 SEK

Medlem i Arboga Medeltidsförening: 45 SEK

Barn 0-15 år: Free


Arkeologi

I samband med utbyte av VA-ledningar i Storgatan pågår en arkeologisk schaktningsövervakning som resulterat i gatans medeltida beläggningar i form av stenläggningar, kavelbroar och rustbäddar med spännande fynd. Arkeologen Erica Strengbom jobbar på Arkeologguppen i Örebro och har sedan sommaren 2021 följt schaktningsarbetet längs Storgatan och berättar om de välbevarade gatunivåerna och fynden från det äldsta Arboga.


Select an occasion from the list. If there is no spot that fit you, feel free to send a request


ons 10 aug. kl. 15:00

Free spots: 60