Norrköpings stadsmuseum är ett kommunal museum med uppdrag att förvalta, vårda och förmedla det lokala kulturarvet. Verksamhetens drivs av Norrköpings kommun. Museet öppnade 1981 och är inrymt i gamla fabrikslokaler vid Motala ström, mitt i Norrköpings gamla industrilandskap.


Kontaktuppgifter

Phone: 011-15 26 20

Mail: salver@norrkoping.se

Website: https://www.norrkopingsstadsmuseum.se/