Guidning i Ramunderbergets Naturreservat - Vandringens dag

En av Östergötlands finaste tätortsnära skogar, i direkt anslutning till Göta Kanal och Söderköping ...