Hallå hela pressen!

Hallå hela pressen! Sångelever vid Västerås kulturskola ger en konsert med 80-talstema. Varmt välko...