Zorn - ett liv, en tid

Välkommen till en kväll där vi helt och hållet ägnar oss åt konstnären Anders Zorn. Zorn är en stark...

Helgon och maktspelare - Staffan Carlsson berättar om sin biografi om Dag Hammarskjöld

Staffan Carlsson har en karriär på utrikesdepartementet bakom sig och tidigare ambassadör Budapest, ...