Konsert Maria Jonas & Susanne Ansorg - sång & fiddla

KONSERT Maria Jonas & Susanne Ansorg Sång och fiddla. Hela konserten är ägnad musik och texter av ...

Konsert Scola Gothia gregoriansk sång

KONSERT Schola Gothia Vokalensemble med fyra kvinnor från Göteborg. Ledning Ulrike Heider. Schola ...

Konsert Amor Céu kvinnlig kärlekslyrik

KONSERT Amor Céu, Kvinnlig kärlekslyrik En finländsk kvartett med sång och instrument förmedlar ly...