Nästa tillfälle

sön 16 juni kl. 10:00

De vilda blommornas dag, Ostmossen, Omberg.

De vilda blommornas dag. Ostmossen, Omberg. Vi åker till naturreservatet och njuter av sommar- bloms...

Lundauddens naturreservat

Närnatur vid Lundaudden. Vi inventerar udden på alm och hassel. Finns oskadad alm kvar, hur gamla ä...

Naturgeografi i Djurkälla

Under ledning av P G Igelström får vi lära oss mer om hur inlandsisen format landskapet och om berga...

Höstvandring på Omberg

Höstvandring på Omberg. Vi gör en vandring och upplever hösten på berget. Samling vid brandstatione...

Trädguidning i Munkträdgården

Guidning av träd kopplade till klosterområdet i Örtagården och Munkträdgården av Lennart Wallstedt. ...

Tycklingeviken, inventering

Vi samlas vid badplatsen Tycklinge kl. 18.00 den 1/9 för att tillsammans fortsätta inventering av kä...

Klimatvandring

Klimatvandring på Omberg. Samarrangemang med Pilgrimscentrum. Vi går ca 10 km i lagom tempo under så...

Fågelutflykt till Glänås och Naturrum

Vi åker till Glänås och besöker först Naturum och kollar sedan på fågel såväl från fågeltornet som v...

Trädvandring på Omberg

Vi gör en sen höstvandring och beundrar bland annat ett av Sveriges högsta träd. Samling vid Hjässat...

Fladdermuskväll

Vi letar fladdermöss i Hamnparken och vallgraven med fladdermusdetektor. Samling 19:30 på Slottsväge...

Klimatvandring

Ett samarrangemang tillsammans med Pilgrimscentrum. Samåkning till Åsabackarna och vandring ca 3 km ...

Närnatur. Utflykt till Ekängen

Utflykt till Ekängen-Medhamra och dess alkärrområde. Samling vid Brandstationen för samåkning. Ansva...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: Träff vid fågeltornet

Vi träffas vid fågeltornet, Tycklingeviken, kl. 18.30, tittar på fåglar och tar också en promenad lä...

Vadstena Naturskyddsförening: Vandring i Västra Harg

Vandring i naturreservatet Västra Hargs lövskogar, ett av länets största lövskogsreservat. I området...

Naturnatten Tåkern

5 juni-måndag kl. 20.00. Naturnatten. Tåkern. Samling vid Hovtornets parkering. Naturguiden Malin Gr...

Träff vid fågeltornet, Tycklinge

8 maj-måndag kl. 18.30. Träff vid fågeltornet. Tillsammans med motalakretsen. Vi kollar på fågel, va...

Klimatvandring på södra Omberg

Klimatvandring på södra Omberg. Samarrangemang mellan Vadstena naturskyddsförening och Pilgrimscentr...

Vandring i Västra Harg

20 maj lördag kl. 10.00. Utflykt till Västra Harg. Samling vid brandstationen i Vadstena. Vandring i...

Utflykt till Karshults naturreservat, Motala

Vandring genom Karshults naturreservat för att bland annat beundra vitsippor som förhoppningsvis är ...

De vilda blommornas dag

18 juni-söndag kl. 15.00-16.30. De vilda blommornas dag. Tycklinge. Vi träffas vid fågeltornet, vand...

Naturnatten vid Tåkern

Naturguide Malin Granlund Feldt lär oss känna igen olika nattsångares läten. Vi börjar vid Hov o...

Insekter på Omberg

11 juni-söndag kl. 10.15. Vandring på Omberg med inventering av insekter. Kjell Antonsson ordförande...

Guidning naturgeografi Djurkälla

1 april-lördag kl. 09.30 Vi lär oss om bergarter. Samling vid brandstationen för avfärd till Djurkäl...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: Småkryp vid Tåkern

Vi studerar småkryp tillsammans under ledning av biolog Anders Göthberg. Vad finns i vattnet, på mar...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: Träff vid fågeltornet OBS! Inställt!

OBS! Denna programpunkt är inställd pga de utökade restriktionerna i samband med pandemin! Träff vi...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: Naturnatten Tåkern

Fågelutflykt till Tåkern. Ornitolog Per Törnquist kommer guida under en rundtur kring Tåkern för att...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: Tycklingeviken

Vi upptäcker och undersöker Tycklingeviken tillsammans med fokus på vårfloran. Ansvarig Lennart Wall...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: De vilda blommornas dag

Vi träffas för att inventera och lära oss om floran och faunan på strandängen i Tycklingeviken. Saml...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: Freberga kalkkärr

Vi besöker Freberga kalkkärr vid Ekhaga Omberg, ett blivande biotopskyddsområde. Ansvarig: Eva Malmb...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: Hagebyhögakärret

Besök till Hagebyhöga naturreservat och dess försommarblomster. Vi ska bland annat se hur det blir m...

Naturskyddsföreningen i Vadstena: De vilda blommornas dag - Kastad kulle

Vi besöker Kastad kulle och studerar den speciella växtligheten. Ansvarig: Lennart Wallstedt