Aska - ett vikingatida stormaktscenter

Ni får höra om Aska, ett maktcentrum under vikingatiden, där mycket speciella gravfynd visar att ri...