Föreläsning: Tommy Kuusela: Folktro och folktrons väsen. Från medeltid till modern tid


Card image cap


Responds to inquiries within 24 hours


Rådhusgatan, Arboga

Medeltidsföreningens kansli
60 min
1 - 50

Standard: 90 SEK

Medlem i medeltidsförenigen: 45 SEK

Barn: Free


History, Upplevelse
( )( )( )( )( )

Tommy Kuusela ger en bred bild av folktro under århundrandena. Tommy är välkänd föreläsare, fil.dr. i religionshistoria och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.


No occasions planned for this tour. If you have a request, please contact the organizer.

Responds to inquiries within 24 hours