Riddarspel Torsdag 12 aug 18.00

Vilka vinner i kampen om Arboga, är det den gamla tron som står fast eller kommer den nya tron få fä...

Riddarspel Fredag 13 aug kl 15.00

Kungen har bjudit in till fest och kamp. Vem ska knipa prinsessans hand och bli kungens högra hand? ...

Eldshow riddarspel Fredag kl 21.00

Det vita ljuset är hotat av mörkrets makter, ska ljusets riddare stå emot mörkrets tjänare och försv...

Riddarspel, Robin Hood Lördag kl 12.00

Se Prins John och Robin Hood göra upp i ett rafflande tornerspel. Man vet aldrig vad varken den luri...

Riddarspel, Robin Hood Söndag kl 13.00

Se Prins John och Robin Hood göra upp i ett rafflande tornerspel. Man vet aldrig vad varken den luri...

Eldshow riddarspel Lördag kl 21.00

Det vita ljuset är hotat av mörkrets makter, ska ljusets riddare stå emot mörkrets tjänare och försv...

Eldshow

En föreställning där frustande hästar i samspel eldens magi fångar dig i en magisk kamp mellan dag o...