Välkommen att uppleva en resa i tid och rum! Torsten Nordström var "färghandlaren som började samla" och som hade en dröm om att skapa ett museum av sitt hem och sina samlingar. Redan som barn började han samla på föremål av allehanda slag för att så småningom kunna visa vad en vanlig samlare kunde åstadkomma under en livstid. Hemmet speglar hur ett borgarhem kunde se ut i början av 1900-talet, men kanske ändå inte vilket hem som helst. Torsten var en samlare av stora mått och ingenting var för obetydligt för att inte sparas. "Detta föremåls tid kan också komma", är Torstens egna ord. Överallt i skåp och lådor liksom på ytor i våningen är det fullt av porslin, textil, silver, möbler, klockor, ja, i stort sett allt som man kan tänka sig. Drömmen blev verklighet!


Kontaktuppgifter

Phone: 0735103255

Mail: info@nordstromsmuseum.se

Website: https://www.nordstromsmuseum.se/index.html