Retro - Bensinstationer - Ett förbipasserat kulturarv. Föredrag med Olle Wilson.


Card image cap


Margaretagatan 19, Söderköping

Stinsen, Söderköping
1h 10 min

Free


History, Art

I 100 års tid har det tankats bensin längs vägarna i Sverige. När allt fler bilar idag laddas med el försvinner bensinstationerna. Samtidigt upphör den kultur som bränslet drivit fram, en värld som arkitekturhistorikern Olle Wilson utforskat i sin doktorsavhandling Raffinerade rum. Olle Wilson är Fil. Dr i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hans intresseområden är 1900-talets moderna arkitektur och design, han har publicerat böcker och artiklar om allt från dockskåp till skyskrapor.


No occasions planned for this tour. If you have a request, please contact the organizer.