Retro - Järnålderns djur - verkliga och overkliga. Föredrag med Kent Andersson.


Card image cap


Margaretagatan 19, Söderköping

Stinsen, Söderköping
1h 10 min

Free


Arkeologi

För järnålderns människor var djuren lika betydelsefulla i det levande livet som de var i det liv som följde efter döden. Liksom idag hade dåtidens människor namn på sina djur och vissa av djuren var sällskapsdjur, ibland till och med med ett exotiskt ursprung. Gränsen mellan människa och djur var flytande. En människa kunde därför ta djurhamn och omvandla sig till ett djur tillfälligt. Kent Andersson är docent i arkeologi vid Uppsala universitet och har varit verksam bland annat på Historiska museet. Han har publicerat ett stort antal populärvetenskapliga böcker som behandlar olika aspekter av järnåldern, bl a ”Järnålderns djur”.


Select an occasion from the list


ons 19 apr. kl. 18:30

Free spots: 44