Cykla Dressin i 2 timmar


PreviousNext

Föreningen Gotlandståget

Dalhem Hässelby 166
2 h

Standard: 225 SEK


Upplevelse

De dagar som vi inte har tågtrafik på museijärnvägen kan ni istället cykla dressin. Minimiålder för att hyra en dressin är 18 år. Vuxen person skall alltid medfölja på färden. På varje dressin kan max två personer medfölja. Det är en som cyklar och en som åker med. En vuxen eller ett större barn kan sitta på bänken. OBS! Små barn som inte kan hålla i sig kan inte åka med på dressinerna pga. olycksrisk. Barn ska precis som på vanliga cyklar ha hjälm på sig. För att cykla själv ska man vara minst 150 cm lång. Ni cyklar från Hesselby söderut till Tule (1 tim) eller mot Roma (2 tim). Vi rekommenderar att ni har rejäla skor och inte t.ex. sandaler och att även ni vuxna använder egen hjälm. Om ni inte lämnar tillbaka dressinen i tid och försenar nästa uthyrning förbehåller vi oss rätten att debitera er 150:- per påbörjad timme.