Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg (WFJ), grundandes 1974 för att bevara det lilla som är kvar av Östergötlands smalspårsnät. Idag finns av de ursprungliga 450 kilometrarna, bara den knappt en mil långa sträckan Vadstena-Fågelsta kvar. Föreningen är ideell och arbetar med att rusta upp järnvägen, omhänderta och bevara de lok och vagnar som finns samt bedriver dressincykling och tågtrafik under sommar månaderna.


Kontaktuppgifter

Mail: info@wfj.se

Website: https://www.wfj.se/