Visning av Pryssgårdsundersökningen 2023

Visning av Pryssgårdsundersökningen


PreviousNext

Andra kyrkovägsgränd 2
Map tbumbnail

Grusad parkering
45 min

Free


Arkeologi

Välkomna att ta del av de senaste resultaten från Östergötland största arkeologiska undersökning! Arkeologer kommer berätta om områdets historia och den arkeologiska undersökningen, guida på undersökningsytan, samt visa fynd från undersökningen. För information om projektet: https://arkeologerna.com/uppdrag/pryssgarden/ Praktisk information om visningen: - Plats för parkering finns i anslutning till startplatsen. - För kollektivtrafik ta spårvagnslinje 2 till hållplats Fridvalla. Därifrån cirka 500 meter till startplatsen längs Pilotgatan. - Visningstiden uppskattas till cirka 45 minuter. - En del av visningen sker i närheten av E4an. Röstförstärkare kommer användas. - Visningen genomförs på grusad och sandig plan mark, med en mindre nivåskillnad ut på undersökningsområdet. - Det finns inga toaletter tillgängliga för visningen.


No occasions planned for this event. If you have a request, please contact the organizer.