Visning av den arkeologiska undersökningen vid Pryssgården 2024


PreviousNext

Arkeologi, History

Välkomna att ta del av de senaste resultaten från Östergötland största arkeologiska undersökning! Arkeologer kommer berätta om områdets historia och den arkeologiska undersökningen, guida på undersökningsytan, samt visa fynd från undersökningen. Följ länken nedan för mer information om projektet. Praktisk information om visningen: - Plats för parkering finns i anslutning till startplatsen. - För kollektivtrafik ta spårvagnslinje 2 till hållplats Fridvalla. Därifrån cirka 500 meter till startplatsen längs Pilotgatan. - Visningstiden uppskattas till cirka 60-75 minuter. - En del av visningen sker i närheten av E4an. Röstförstärkare kommer användas. - Visningen genomförs på grusad och sandig plan mark, med en mindre nivåskillnad ut på undersökningsområdet. - Visningen genomförs över en sträcka på cirka 1 200 meter. - Det finns inga toaletter tillgängliga för visningen.


Select an occasion from the list

ons 11 sep. kl. 17:30

Fully booked


ons 18 sep. kl. 13:00

Lediga platser finns


ons 25 sep. kl. 17:30

Lediga platser finns