Visning av arkeologisk undersökning i Asmundtorp


PreviousNext

Hansavägen 38 Asmundtorp

Samlingsplats vid Asmundtorps Hembygdsgård
60 min

Free


Arkeologi

Välkomna på visning av den arkeologiska undersökningen i Asmundtorp den 2 november 2023, kl.14.00! Arkeologer berättar om undersökningen och visar fynd. För information om projektet: https://arkeologerna.com/uppdrag/5-000-ar-i-asmundtorp/ Praktisk information om visningen: - Visningen är gratis. - Start vid Asmundtorps Hembygdsgård. - Visningstiden uppskattas till cirka 45-60 minuter. - Vid behov kan röstförstärkare användas. - Visningen genomförs på grusig och sandig mark. Det finns mindre nivåskillnad ut på undersökningsområdet. Om vi har otur är det blött och kladdigt. Kläder efter väder och oömma skor rekommenderas! - Plats för parkering finns vid Asmundtorps Hembygdsgård. Antalet platser är begränsade men parkeringsmöjligheter finns även i byn. Observera att Hansavägen i skrivande stund är omledd på grund av anläggningsarbete. Infart till Hansavägen via Toftavägen (ICA nära). Vägen kan emellertid ha öppnats upp igen vid tiden för visningen. - Regionbuss går från Landskrona till Asmundtorp. Närmsta busshållplats Asmundtorp Hansavägen. Därifrån ca 500 meter till startplatsen. - I samband med visningen ges möjlighet att besöka Asmundtorps Hembygdsgård och dess utställningar. - Toalett finns i hembygdsgårdens lokaler.