Arkeologidagen

Visning av Pryssgårdsboplatsen och Himmelstalunds hällristningar


PreviousNext

Free


Arkeologi

Detta år genomför vi Arkeologidagen i samarbete med Norrköpings stadsmuseum! Välkomna att ta del av de senaste resultaten från Östergötland största arkeologiska undersökning och höra de spännande berättelserna kring Himmelstalunds hällristningar! Vid Pryssgården kommer arkeologer berätta om områdets historia och den arkeologiska undersökningen, guida på undersökningsytan, samt visa fynd från undersökningen. Aktiviteter för barn kommer finnas. På plats finns även representanter från Norrköpings kommun som kan berätta om framtiden för Pryssgården. För visning av den arkeologiska undersökningen krävs förbokning till någon av tiderna 10.30 och 13.00. Vid Himmelstalunds hällristningar finns Norrköpings stadsmuseum på plats för att berätta om ristningarna och dess historia. Visningar erbjuds kl. 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00. Aktiviteten är även anpassad för barn. Ingen förbokning krävs för visningen av hällristningarna. Kontaktpersoner: Den arkeologiska undersökningen Marcus Asserstam, 010 480 80 98, marcus.asserstam@arkeologerna.com Hällristningarna Theres Furuskog, 011-15 26 55, theres.furuskog@norrkoping.se För information om den arkeologiska undersökningen: https://arkeologerna.com/uppdrag/pryssgarden/ Praktisk information för visning av den arkeologiska undersökningen: - Adress Andra kyrkovägsgränd 2 - Plats för parkering finns i anslutning till startplatsen. - För kollektivtrafik ta spårvagnslinje 2 till hållplats Fridvalla. Därifrån cirka 500 meter till startplatsen längs Pilotgatan. - Visningstiden uppskattas till cirka 60 minuter. - En del av visningen sker i närheten av E4an. Röstförstärkare kommer användas. - Visningen genomförs på grusad och sandig plan mark, med en mindre nivåskillnad ut på undersökningsområdet. - Det finns inga toaletter tillgängliga för visningen. Praktisk information för visning av Himmelstalunds hällristningar: - Parkeringsalternativ 1: vid Himmelstalundsbadet. - Parkeringsalternativ 2: följ Fiskebyvägen, sväng in på Kabelvägen och parkera vid Himmelstalundsfältet vid IFK Norrköpings konstgräsplan. - Närmaste toalett finns inne på Himmelstalundsbadet cirka 300 meter från hällristningarna. - Området har tillgänglighetsanpassade gångspänger av trä. - Visningstiden uppskattas till cirka 40 minuter.