Arkeologerna bedriver konsultverksamhet inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vi är en del av myndigheten Statens historiska museer. Vi har drygt 100 medarbetare fördelade på fem kontor i fyra regioner. Våra lokalkontor ger oss en bred, lokalt förankrad kompetens samtidigt som vi kan dra nytta av fördelarna med att täcka en stor del av landet. Kontoren ligger i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund och Mölndal. Förutom arkeologer finns det en rad specialister inom bland annat vedartsanalys, osteologi, arkeobotanik och analys av äldre kartor hos oss, liksom experter på digital dokumentation, slagfältsarkeologi och georadar. Arkeologerna ger även ut vetenskapliga böcker, populärvetenskapligt material, broschyrer och medverkar i olika former av publika sammanhang.


Kontaktuppgifter

Phone: 076-128 41 20

Mail: redaktionen@arkeologerna.com

Website: www.arkeologerna.com